Kalite Güvence / Kalite Kontrol

Havatek Makine, ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 14001 uluslararası sistem sertifikalarına sahiptir. Üstlendiği taahhüt işlerini; kalite ve iş güvenliğinden ödün vermeden, zamanında, müşteri memnuniyeti odaklı gerçekleştirmeyi prensip edinmiştir.

Firmamızın Kalite, İSG ve Çevre Politikası:
• Petrol, gaz, enerji, otomotiv sektörü ile ilgili montaj ve anahtar teslim taahhüt alanlarında tüm faaliyetlerimizi; iç ve dış hususları gözeterek, müşteri kriterlerine, ulusal ve uluslararası standartlara, yürürlükteki mevzuatlara ve şartlara uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden, kaliteli, zamanında, çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi,
• Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sisteminin gerçekleştirilecek sürekli iyileştirme faaliyetleri ile performansını artırmayı, 
• Kalite, İSG ve Çevre Yönetimi ile ilgili bilinci artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, 
• Standart gereklerini tüm çalışanlarımızın/çalışan temsilcilerimizin katılımı ve danışması ile uygulamayı, böylelikle tehlikeleri yok etmeyi ve İSG risklerini azaltmayı,
• Gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınarak güncelliğini, işlevselliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamayı,
• Sıfır iş kazası hedefini benimsemeyi, yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına karşı güvenli ve sağlıklı iş alanları yaratmak suretiyle verimliliğimizi artırmayı, 
• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, çevresel kirlenmeyi önlemeyi, olası çevresel etkileri tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
• Çözüm ortaklarımızın da en az bizim kadar duyarlı bir şekilde gereklilikleri yerine getirmelerini sağlamayı

Havatek Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu olarak kabul ve taahhüt ediyoruz.
Sistem kontrolünün yanı sıra ürünlerin kontrolü için gerekli olan bilgi ve donanıma sahip olan firmamızda, müşteri istekleri ve ulusal/uluslar arası standartlar doğrultusunda kalite planlarında belirtilen kalite kontrol faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

Tahribatlı testler
• Çekme Testi
• Eğme Testi
• Çentik Testi
• Yüzey Sertlik testi
• Kırma Testi
• Makroskopik & Mikroskopik Testler
• Boya Yapışma Testi
• Boya Çekme Testi

Tahribatsız muayeneler
• Ölçü Kontrolleri 
• Ultrasonik Kalınlık Ölçümü
• Radiografik Test ( RT )
• Ultrasonik Test ( UT )
• Manyetik Partikül Testi ( MT )
• Sıvı Penetrant Testi ( PT )
• Göz Kontrol (VT)
• Pozitif Malzeme Tanımlama (PMI) 
• Hidrostatik ve Pnömatik Testler
• Laminasyon
• Kuru ve Yaş Film Kalınlık Ölçümü
• Boya ve Kaplama Gözenek Testi

Copyright © 2017 HAVATEK MAKİNA | Her Hakkı Saklıdır
Designed by Mavipiksel